Bevindingen uit eerdere onderzoeken waren de aanleiding voor het opzetten van de ROMEMA studie. Op deze pagina geven wij een overzicht van de meest relevante wetenschappelijke onderzoeken over roflumilast en cognitie.

Dierenonderzoek
  • Het is gebleken dat PDE-4 remmers de cognitieve functie verbeteren bij verschillende diersoorten, waaronder executief functioneren/plannen bij niet-menselijke primaten. Lees hier artikel 1 en hier artikel 2.

  • Bovendien verbeterden PDE-4-remmers de hersenplasticiteit en het geheugen in knaagdiermodellen van veroudering en de ziekte van Alzheimer, zoals recentelijk ook voor roflumilast aangetoond. Lees hier het hele artikel. 

  • Interessant is dat een recente preklinische muisstudie van tauopathie heeft aangetoond dat PDE-4 remming ook de klaring van geaggregeerd tau bevorderde en, dienovereenkomstig, de cognitie verbeterde. Lees hier het hele artikel. 


Klinisch onderzoek
  • Wij (Universiteit Maastricht) hebben een studie uitgevoerd die aantoonde dat een eenmalige toediening van roflumilast het korte termijn verbale geheugen verbeterde bij gezonde jonge vrijwilligers. Het is belangrijk op te merken dat de effectieve dosis van roflumilast in deze studie 100 μg was. Dit is 5 maal lager dan de klinisch goedgekeurde dosis voor de behandeling van acute exacerbaties bij COPD. Bovendien werden bij deze dosis niet de gebruikelijke veel voorkomende bijwerkingen (zoals misselijkheid of overgeven) waargenomen. Lees hier het hele artikel.

  • In diezelfde studie met de jonge gezonde volwassenen hebben we aangetoond dat dit verbeterde effect gepaard ging met een versterkte hersenactiviteit P600 piek (dit is een gebeurtenis gerelateerde hersenpotentiaal) zoals gemeten met elektro-encefalografie (EEG) tijdens de verbale woordleertaak. Lees hier het hele artikel.

  • Ten slotte hebben wij recentelijk aangetoond dat een eenmalige toediening van specifiek de 100 μg dosis van roflumilast de vertraagde herinnering van het verbale geheugen verbeterde bij gezonde oudere deelnemers. Lees hier het hele artikel. Deze laatste studie diende als startpunt voor de huidige ROMEMA studie waarbij roflumilast chronische toegediend wordt aan MCI patiënten.


Overige interessante artikelen / interviews
  • Belangrijke stappen onderzoek behandeling MS en alzheimer. Lees hier het artikel .

  • Luister hier naar een BNR interview met Prof. Dr. Jos Prickaerts (onderzoeker ROMEMA en Maastricht Universiteit) over roflumilast, multiple sclerose (MS) en Alzheimer.

  • “Op zoek naar een pil tegen Alzheimer”. Lees hier het artikel. 

  • “Mijn doel is een medicijn vinden tegen Alzheimer”. Lees hier het artikel.

“Memory is a way of holding on to the things you love, the things you are, the things you never want to lose”

Kevin Arnold